SCHMERSAL

گروه Schmersal بزرگترین مجموعه محصولات جهان از دستگاه ها و سیستم های تابلو ایمنی را برای حفاظت شخصی و ماشین ارائه می دهد.

از طریق مجموعه گسترده خود ، این شرکت به شدت از ایمنی در محل کار حمایت می کند و یکی از فعالیتهای اصلی شرکت توسعه و تولید اجزا ، سیستم ها و راه حل های ابتکاری است.